TATI CARP TEAM HORGÁSZEGYESÜLETi gyűlés

MEGHÍVÓ

Tisztelt Sporttársunk!

Egyesületünk – a TATI CARP TEAM HORGÁSZEGYESÜLET (székhelye: 4033 Debrecen, Skalnitzky Antal utca 30.) – képviseletében és nevében ezennel meghívom Önt az egyesület rendes éves közgyűlésére.

- A közgyűlés helyszíne.Debrecen Süveg utca 3. Csapókerti Művelődési ház.

- A közgyűlés időpontja: 2017.02.24.18 óra.

- A közgyűlés napirendi pontjai:

1./ Az egyesület 2016. évi beszámolójának elfogadása

2./ A 2017. évi egyesületi költségvetés elfogadása

3./ Az egyesületi Alapszabály módosítása a megalakulás óta történt jogszabályváltozásra – az új Ptk. hatályba lépésére – is figyelemmel

4./ Egyéb felmerülő kérdések

  1. Tisztségviselők megválasztása
  2. Tagdíj módosítás

Kérem Tisztelt Sporttársunkat, hogy jelenlétével feltétlenül szíveskedjen megtisztelni egyesületünket, hiszen a közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen az egyesület tagjainak legalább fele jelen van!

Tájékoztatom Tisztelt Sporttársunkat, hogy amennyiben az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, úgy az eredeti napirendben megjelölt kérdések vonatkozásában másodszorra összehívott (megismételt) közgyűlési ülést tartunk, mely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes!

 

A megismételt ülés helyszíne: …Debrecen Süveg utca 3. Csapókerti Művelődési ház.

- A megismételt ülés kezdő időpontja:2017.02.24. 19. óra . (a megismételt ülés kezdő időpontja és az eredeti ülés kezdő időpontja között minimum 1 óra időkülönbségnek kell lennie.)

Debrecen, 2016. 02.01.

Hozzászólás

Szállítás kedvezményesen 1500Ft.-tól.